myczkow-bojkowie

Bojkowie

 

 
 

BOJKOWIE

tekst cytowany z książki Andrzeja Karczmarzewskiego, Świat Bojków-Etnograficzna po Bojkowszczyźnie, wyd. Libra, Rzeszów 2014

 
Bojkowie to największa grupa górali ruskich. Zamieszkiwali Karpaty pasem długości prawie 200 km i na 40 km szerokim. Ich siedziby znajdowały się na terenie obecnych trzech państw: Ukrainy, Polski i Słowacji, między doliną Łomnicy i Bystrzycy Sołotwińskiej na wschodzie (gdzie graniczyli z Hicułami) i doliną Osławy na zachodzie (gdzie sąsiadowali z Łemkami).

Od Hucułów oddzielał ich masyw rozległej i dzikiej puszczy. (s.7)


Być może, nazwa Bojko wywodzi się od bojka, jak określano woły. Z 1607 r. pochodzi dokument, w którym mowa jest o bojku, jako członku grupy zawodowej- być może wolarzu: Oleksa Dawidów z Rabich zeznaje, na męce, iż woły dwa kowalowe z Moczary sprzedał w Lesku Bojkowi. (Olszański T.A., O nazwie Bojków, "Płaj" nr 6, 1992 r., str.7)
Nazwa Bojko dla określenia grupy ludności mogła być znana wcześniej, bowiem pojęcie "bojkowskie dworzyszcze" występowało już w 1559 r. (Czajkowski J., Dzieje osadnictwa historycznego na Podkarpaciu i jego odzwierciedlenie w grupach etnicznych [w:] Czajkowski J. [red.], Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz.I., Sanok 1995 r., s.165) (s.15) 

Kultura Bojków była bez wątpienia prymitywniejsza aniżeli ich sąsiadów, dlatego też Bojkowie uważani byli za lud nieokrzesany i dziki. (...) Wyraźnie różnili się od sąsiadów ubiorem, budownictwem, także językiem. Ta odmienność kulturowa powodowała, że Bojkowie byli traktowani przez swych sąsiadów pogardliwie, uważano ich, bowiem za gorszych. (s.22)

 

Dzisiaj stronę odwiedziło już 7 odwiedzający (17 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=